نمایش همه 6 نتایج
مشاهده کتاب
پدیده مهندسی اجتماعی : شکاف امنیتی سازمان ها در هزاره سوم
f. انواع شبکه، اینترنت و مشاغل مرتبط

تومان45000 تومان34650

مشاهده کتاب
دکترای سئو
m. فضای مجازی و مشاغل مرتبط

تومان62000 تومان46500

مشاهده کتاب
اینستاگرام (با رویکرد آموزشی ، تجاری)
m. فضای مجازی و مشاغل مرتبط

تومان35000 تومان28000

مشاهده کتاب
مدیریت کسب و کار در شبکه های اجتماعی
k.کارآفرینی،توانایی های فردی،خلاقیت و نخبه پروری و مشاغل مرتبط

تومان25000 تومان20000

مشاهده کتاب
فرصت های آموزشی در شبکه های مجازی و رسانه های اجتماعی
k.کارآفرینی،توانایی های فردی،خلاقیت و نخبه پروری و مشاغل مرتبط

تومان17000 تومان13600

طراحی سایت
X