اکنون دانش‌پژوهان در هر جای جهان خصوصا خارج از ایران می‌توانند به‌سادگی به کتاب‌های منتشر

شده از دیباگران تهران دسترسی داشته باشند. این مؤسسه انتشاراتی با همکاری فیدیبو بستر لازم

برای خرید و استفاده دائمی از نسخه‌های الکترونیکی کتاب‌ها را با قیمت‌هایی غیرقابل مقایسه با نسخه

چاپی فراهم نموده است. درصورت تمایل به لینک زیر مراجعه فرمایید.

خرید نسخه الکترونیکی کتابهای دیباگران تهران