حسابداری و مدیریت پیمان های بلندمدت (جلد اول) (براساس آخرين ضوابط استانداردهای حسابداری ایران)

77,700تومان 105,000تومان

مؤلفان: محمدحسین دهقانی تفتی، دکتر محمدعلی جمعه زاده بافنده.

در تالیف این کتاب سعی شده است باتوجه به انسجام و جامعیت مطالب ارائه شده، از نیاز خواننده به سایر منابع آموزشی در حوزه حسابداری فعالیت های پیمانکاری کاسته شود.
دانلود فهرست مطالب

توضیحات

نظر به اهمیت بازخوانی و آموزش اصول و مبانی حاکم بر حسابداری و مدیریت پیمان های بلندمدت و همچنین نیاز به تطبیق این اصول و مبانی با استانداردهای حسابداری ایران و نیز همگرایی با استانداردهای حسابداری بین المللی، کتاب حاضر بر مبنای آخرین ضوابط استانداردهای حسابداری ایران و با تکیه بر جدیدترین منابع اطلاعاتی موجود اعم از بخش نامه ها و دستورالعمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان تامین اجتماعی به رشته تحریر درآمده است.

در تالیف این کتاب سعی شده است باتوجه به انسجام و جامعیت مطالب ارائه شده، از نیاز خواننده به سایر منابع آموزشی در حوزه حسابداری فعالیت های پیمانکاری کاسته شود. براین اساس، امید است مطالعه و درک عمیق مطالب این کتاب راهی به سوی شناخت هرچه بهتر و دقیق تر مفاهیم مرتبط با حسابداری پیمان های بلندمدت باشد.

اطلاعات بیشتر

وزن 700 g
شابک

9786001242510

تعدادصفحات

365

نویسنده

محمدحسین دهقانی تفتی، دکتر محمدعلی جمعه زاده بافنده

محصولات بیشتر