مبانی سازمان و مدیریت ( رضایی فر )

52,500تومان 70,000تومان

مولف : شاهرخ رضایی فر
آنچه در این کتاب می آموزید:
کوشش فردی – سازمان – مدیریت نظام گرا – رهبری – برنامه ریزی – کنترل
دانلود فهرست مطالب
خرید نسخه ebook این کتاب از فیدیبو

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

« مبانی سازمان و مدیریت » همان‌گونه که از نام آن مشخص است ؛ به بیان اصول ، مبانی ، نظریه‌ها و الگوهای مرتبط با کلیات سازمان و مدیریت می‌پردازد.
ﻧﻈﺮﻳﻪ “ ﺳﺎزﻣﺎن ”ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﺣﻮزﻩ هاﯼ داﻧﺶ ﺑﺸﺮﯼ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ. ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازان ﺳﺎزﻣﺎن از ﺣﻮزﻩ هاﯼ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻈﻴﺮ: ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﻏﻴﺮﻩ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪﻩ اﻧﺪ و هر ﻳﮏ ﭼﻴﺰﯼ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻓﺰودﻩ اﻧﺪ.
ﭘﺪﻳﺪﻩ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ اﯼ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺎزﻣﺎن، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ روﺷﻬﺎﯼ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ اﯼ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان درﺑﺎرﻩ ﭘﻴﺪاﻳﺶ، رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺁن اﺻﻮﻟﯽ را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد.
آنچه در این کتاب می آموزید:
کوشش فردی-سازمان-مدیریت نظام گرا-رهبری-برنامه ریزی-کنترل

اطلاعات بیشتر

وزن 450 g
شابک

9786222180812

تعدادصفحات

276

نویسنده

شاهرخ رضایی فر

محصولات بیشتر