مدیریت و موفقیت در کسب و کار

29,600تومان 37,000تومان

مولفان:مهندس مهرنوش عبداللهی،مهندس شهرناز رحیمی،مهندس حمیدرضا قنبری،مهندس سجادمحمدزاده،( با همکاری گروه فنی مهندسی ذوق)
آنچه در این کتاب می خوانید:
مدیریت کسب و کار و عملکردهای کلی در مدیریت کسب و کار
مقدمه ای بر محیط کسب و کار
محیط کاری و مدیریت محیط کاری در مدیریت استراتژیک
فرهنگ مدیریت کسب و کار و فرهنگ محیط کار…
خريد نسخه e.book اين كتاب از فيديبو

توضیحات

مولفان:مهندس مهرنوش عبداللهی،مهندس شهرناز رحیمی،مهندس حمیدرضا قنبری،مهندس سجادمحمدزاده،( با همکاری گروه فنی مهندسی ذوق)
آنچه در این کتاب می خوانید:
مدیریت کسب و کار و عملکردهای کلی در مدیریت کسب و کار
مقدمه ای بر محیط کسب و کار
محیط کاری و مدیریت محیط کاری در مدیریت استراتژیک
فرهنگ مدیریت کسب و کار و فرهنگ محیط کار
چگونه برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک یک کسب وکار موفق را داشته باشیم
پیوند برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی با اهداف استراتژیک یک کسب و کار موفق
مدیریت زمان در جهت موفقیت در یک کسب و کار موفق
برنامه ریزی موفقیت در مدیریت یک کسب و کار
مدیریت می تواند به صورت فرایند سازمان دهی موثر منابع جهت دستیابی به اهداف تعریف شود.مدیریت کسب و کار،به کارگیری این فرایند در یک سازمان مشخص است. با این وجود برخی عملکردهای کلی در همه کارهای مدیریتی موجود است.
آنچه در این کتاب می خوانید نگاهی است بر اصول مدیریت یک کسب و کار موفق

اطلاعات بیشتر

شابک

9786222180058

تعدادصفحات

162

محصولات بیشتر