مدیریت اسناد و دانش بایگانی

58,400تومان 73,000تومان

دانلود فهرست مطالب
مؤلفان: محمدرضا شمشیرگر، آفرین محمدحسینی
آیا مطمئن هستید که اسناد مهم خود را به صورت ایمن ذخیره کرده‌اید؟ آیا آنها به خوبی سازماندهی شده و در مواقع اضطراری، به سرعت در دسترس هستند؟ اگر اینطور نیست، نگران نباشید؛ با مطالعه این کتاب، همه چیز از امروز تغییر خواهد کرد.

توضیحات

بسیاری از مدیران، «بایگانی» را در کنار «دبیرخانه» و هر دو را متعلق به سازمان‌های دولتی می‌دانند؛
حال آنکه نه تنها اشخاص حقوقی (مانند شرکت‌ها) که حتی هر فرد حقیقی، نیاز به یک بایگانی برای اسناد مهم خود دارد.

آیا مطمئن هستید که اسناد مهم خود را به صورت ایمن ذخیره کرده‌اید؟ آیا آنها به خوبی سازماندهی شده و در مواقع اضطراری، به سرعت در دسترس هستند؟ اگر اینطور نیست، نگران نباشید؛ با مطالعه این کتاب، همه چیز از امروز تغییر خواهد کرد.

جدول ویژگی‌ها

وزن 150 g
مؤلف / مؤلفان

محمدرضا شمشیرگر، آفرین محمدحسینی

تعدادصفحات

104

شابک

9786222185305

محصولات بیشتر