آموزش نرم افزار Microfit 5

118,400تومان 160,000تومان

دانلود فهرست مطالب
مؤلفان: دکتر نرگس صالح نیا، حامد مختاری ترشیزی، سید محمد سیدی
در این کتاب روش‌های مختلفی برای تحلیل سری‌های زمانی یک متغیره و چند متغیری ارائه می‌شود. در عین حال کتاب با الگوهای سری‌های زمانی خطی که در کاربردهای عملی برای بیان بسیاری از سری‌های زمانی مفید است، سروکار دارد. مطالب هر مدل با مثال‌هایی همراه شده است تا بتوان روش‌های مورد بحث را ملموس کرد. کتاب حاضر بیشتر بر آموزش نحوه و روش تخمین مدل‌های اقتصادسنجی در نرم‌افزار مایکروفیت تمرکز داشته که هدف اصلی این کتاب است.

توضیحات

با توجه به اینکه اقتصاد و اقتصادسنجی دستخوش دگرگونی و تحول شده است
و با عنایت به اینکه دسترسی به اطلاعات و داده‌ها در ابعاد مختلف راحت‌ترشده و گسترش یافته،
این امکان فراهم شده است تا بتوان به کمک سایر علوم پیچیدگی و گسترش تئوری‌های اقتصادی را حل کرد. یکی از نرم‌افزارهای مورد استفاده در اقتصادسنجی برای تخمین مدل‌ها و روش‌های اقتصادی، بسته نرم‌افزاری مایکروفیت است که امکان تجزیه و تحلیل‌های مقدماتی تا پیشرفته را فراهم می‌کند.

در این کتاب روش‌های مختلفی برای تحلیل سری‌های زمانی یک متغیره و چند متغیری ارائه می‌شود. در عین حال کتاب با الگوهای سری‌های زمانی خطی که در کاربردهای عملی برای بیان بسیاری از سری‌های زمانی مفید است، سروکار دارد. مطالب هر مدل با مثال‌هایی همراه شده است تا بتوان روش‌های مورد بحث را ملموس کرد. کتاب حاضر بیشتر بر آموزش نحوه و روش تخمین مدل‌های اقتصادسنجی در نرم‌افزار مایکروفیت تمرکز داشته که هدف اصلی این کتاب است.

توضیحات تکمیلی

وزن 340 g
مؤلف / مؤلفان

دکتر نرگس صالح نیا، حامد مختاری ترشیزی، سید محمد سیدی

تعدادصفحات

226

شابک

9786222186500

محصولات بیشتر